// Zorientuj się z którego kierunku nadchodzą ogry.

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        // Po leej :enemy .pos.x jest mniejsze niż hero.pos.x .
        var isLeft = hero.pos.x  > enemy.pos.x;
        // Powyżej :enemy.pos.y jest większe niż  hero.pos.y
        var isAbove = hero.pos.y < enemy.pos.y;
        // Po prawej : enemy.pos.x jest większe niż hero.pos.x
        var isRight = enemy.pos.x > hero.pos.x;
        // Poniżej : enemy.pos.y  jest mniejsze niż hero.pos y
        var isDown = enemy.pos.y < hero.pos.y;
        // jeśli wróg jest powyżej  i po lewej :
        // użyj buildXY()   by zbudować ognistą pułapkę na znaku X  .
        if(isLeft && isAbove) {
            hero.buildXY("fire-trap", 20, 51);
        }


        // jeśli wróg jest powyżej i po prawej :
        // użyj buildXY()   by zbudować ognistą pułapkę na znaku X  .
        if(isAbove && isRight) {
            hero.buildXY("fire-trap", 60, 51);
        }
        // jeśli wróg jest poniżej i po lewej :
        // użyj buildXY()   by zbudować ognistą pułapkę na znaku X  .
        if(isDown && isLeft) {
            hero.buildXY("fire-trap", 20, 17);
        }
        // jeśli wróg jest poniżej i po prawej :
        // użyj buildXY()   by zbudować ognistą pułapkę na znaku X  .
        if(isDown && isRight) {
            hero.buildXY("fire-trap", 60, 17);
        }
        hero.moveXY(40, 34);
    } else {
        hero.moveXY(40, 34);
    }
}

 

 

 

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress