Blog
strony internetowe Lublin

RocketTheme to dla mnie ciągle wyznacznik jakości - przynajmniej jeśli chodzi o framework Gantry 5. Brak mi funkcjonalności wszablonach ale mam zaufanie do ich jakosci technologicznej. Czasem zdażają się błędy w kodzie ale są szybko poprawiane.

Bardzo dobrze pod względem funkcjonalności prezentują się szablony Inspire Theme na Gantry 5- są mniej powtarzalne niż szablony RT, mają więcej pozycji sekcji w layout i przede wszystkich w każdym szablonie są wszystkie cząstki. Dodatkowo mimo że są zbudowane na Gantry 5 użycie cząstek / particles jest bardziej tradycyjne - to znaczy używane są jak standardowe moduły przypisane do pozycji w layout szablony. Te dwie cechy pozwalają w łatwy sposób przypisawać nowe szablony do projektu.W szablonach RocketTheme cząstki / particles osadzone są bezpośrednio w layoty szabolonu. To sprawia że po zainstalowaniu i przypisaniu do projektu nowego szablonu RT - cząstka/ particle nie pojawia się w projekcie. Druga irytująca rzecz dotyczące szablonów RT to fakt że nie wszystkie cząstki / particles są wbudowane w każdy szablon. W takiej sytuacji nawet gdybyśmy używali cząstek / particles tak jak tradycyjnych modułów joomla - przypisywanych do pozycji w szablonie - po zmianie szablonu może pojawić się komunikat że cząstka nie jest zainstalowana w szablonie.

Aktualizacja cząstek / particles które są przypisane do szablonu a nie do CMS Joomla przebiega wraz z aktualizacją szablonu. Jednak aktualizowane są tylko te cząstki które są zainstalowane w szablonie przez producenta. Niestety cząstki przeniesione z innego szablonu nie zostaną zaktualizowane.
To duża wada bo nie tylko nie jesteśmy informowani o możliwości aktualizacji cząski tak jak standardowych modułów to dodatkowo jeszcze kiedy brak aktualizcji cząstki / particle spowoduje niestabilność lub pad CMS Joomla, zlokalizowanie problemu nie będzie łatwe.

Strony www Lublin

Dlatego umieszczenie w szablonach InspireTheme wszystkich cząstek sprawia że ich aktualizacja będzie sie dokonywała wraz z aktualizacją szablonu.
Dla projektanta wykonującego wiele projektów to bardzo dobra wiadomość.

W komercyjnych szablonach RT zmniejszana jest ilość sekcji w stosunku do szablonu bazowego. W szablonach InspireTheme szablon domyślny i bazowy są bardzo podobne funkcjonalnie - mam tu na myśli szczególnie zakładkę layout.
Tu koncepcja szablonu InspireTheme jest bardziej podobna do tego co RocketTheme robiło z szablonami na Gantry4. Nawet jeśli w szablonie nie są wykorzytywane wszystkie pozycje modułów to nie są one kasowane w layout.
Dodatkowo ostylowanie modułów lub cząstek odbywa się w szablonach InspireTheme z poziomu modułu i cząstki a nie jak w bardzo często w szablonach ROcketTheme z poziomu zakładki layout.
Takie rozwiązanie w szablonach InspireTheme sprawia że dwa różne moduły przypisane do tej samej pozycji modułu w layout mogą mieć inne ostylowanie. Inna sprawa że to rozwiązanie jest bardziej powszechnie stosowane i wielu użytkowników może być bardziej intuicyjne.

Na korzyść szablonów RT przemawia ich częsta aktualizacja i poprawianie błędów a także doświadczenie samego zespołu RT.

Konkurencja na rynku szablonów komercyjnych dla CMS Joomla jest duża, ale jakość oferowanych szablonów jest różna. Szczególnie dla deweloperów ważna jest nie tyle ilość efektów co stabilność, możliwości rozbudowy, a szczególnie jakość technologiczna. Tu Gantry 5 sprawdza się bardzo dobrze.