// Użyj funkcji checkAndAttack by uprościć swój kod.

// Ta funkcja ma parametr.
// Parametr to sposób na przekazanie informacji do funkcji.
function checkAndAttack(target) {
    // Parametr 'target' jest tylko zmienną!
    // Zawiera argument ,gdy funkcja zostanie wywołana.
    if(target) {
        hero.attack(target);
    }
    hero.moveXY(43, 34);
}


while(true) {
    hero.moveXY(58, 52);
    var topEnemy = hero.findNearestEnemy();
    // Using the checkAndAttack function with the topEnemy variable.
    checkAndAttack(topEnemy);
    
    // Idź do  dolnego  znaku X .
    hero.moveXY(58, 16);
    // Stwórz zmienną o nazwie bottomEnemy i znajdź najbliższego wroga.
var bottomEnemy = hero.findNearestEnemy();

    
    // Użyj funkcji checkAndAttack,która będzie zawierać zmienną bottomEnemy.
    checkAndAttack(bottomEnemy);
}

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress

Codecombat - backwoods fork - Matecznik Rozwidlenie - JavaScript