Problem jest taki że przy 3 przeciwniku trzeba się przemieścić bo inaczej nie wyszukuje go, i trzeba aktywować potem ducha

 

// Twój bohater nie zna imion wrogów!
// Okulary dają ci zdolność findNearestEnemy.

// Assign the result of hero.findNearestEnemy() to the variable enemy1:
var enemy1 = hero.findNearestEnemy();
// enemy1 now refers to the nearest enemy. Use the variable to attack!
hero.attack(enemy1);
hero.attack(enemy1);

// Keep moving right, but adjust up and down as you go.

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    var xPos = hero.pos.x + 5;
    var yPos = 17;
    if(enemy) {
        // Adjust y up or down to get away from yaks.
        if(enemy.pos.y > hero.pos.y) {
            // If the Yak is above you, subtract 3 from yPos.
            yPos -= 3;
        }

// Ucieknij na prawą stronę doliny..

// Funkcja  porusza bohaterem w dól i w prawo.
function moveDownRight(shift) {
    hero.moveXY(hero.pos.x + shift, hero.pos.y - shift);
}

// Funkcja  porusza bohaterem w  górę i w prawo.
function moveUpRight(shift) {
    // Uzupełnij  tą funkcję.
    hero.moveXY(hero.pos.x + shift, hero.pos.y + shift);
}

// Użyj ognistych pułapek by pokonać ogry atakujące Fabrykę.

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        // If the enemy is to the left of the hero:
        if(enemy.pos.x < hero.pos.x) {
            // Jeśli przeciwnik znajduje się po lewej, zbuduj  ognistą pułapkę po lewej.
            hero.buildXY("fire-trap", 25, 34);
        // If the enemy is to the right of the hero:
        } else if (enemy.pos.x > hero.pos.x) {

Ważne żeby bohater mógł wybudować FENCE - bo my zrobiliśmy dobry kod ale nasz bohater miał zły MŁOTEK i nie mógł wybudować FENCE (użyjcie tego z lochu Kidhgarda)

// Get the hero and the peasant to the south.

// The function move your hero down along the center line.
function moveDownCenter() {
    var x = 40;
    var y = hero.pos.y - 12;
    hero.moveXY(x, y);
}

// The function build a fence on the right of something.
function buildRightOf(something) {
    // buildXY a "fence" 20 meters to something's right.
    hero.buildXY("fence", something.pos.x + 20, something.pos.y);
}