# Zmień warunek while
# Biegnij dopóki życie bohatera będzie większe niż 200:
while hero.health > 200: # Δ Zmień tą linię !
    hero.moveXY(48, 24)
    hero.moveXY(16, 24)


# Idź do Oskara.
hero.moveXY(32, 40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress