# pętle while powtarzają kod tak długo, aż warunek nie stanie się fałszywy

ordersGiven = 0
while ordersGiven < 5:
    # Przesuń się w dół o 10 m i wydaj każdemu ze sprzymierzeńców rozkaz dołączenia do bitwy ("Attack!"). Oni usłyszą Cię tylko jeśli stoisz bezpośrenio przed nimi.
    hero.moveXY(hero.pos.x, hero.pos.y-10)
    # Order your ally to "Attack!" with hero.say
    # They can only hear you if you are on the X.
    hero.say("Attack!")    # Be sure to increment ordersGiven!
    ordersGiven += 1

while True:
    enemy = hero.findNearestEnemy()
    # Kiedy skończysz z wydawaniem rozkazów dołącz do atakujących.
    if enemy:
        hero.attack(enemy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress