// Pokonaj ogry w ich własnym obozowisku!

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    // Użyj instrukcji warunkowej "if-statement", by sprawdzić czy wróg się pojawił:
    if (enemy) {
 
        // Zaatakuj wroga jeśli się pojawił:
    hero.attack(enemy);
    
    }    
}

// Remember that enemies may not yet exist.
while (true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    // If there is an enemy, attack it!
    if (enemy) {
        hero.attack(enemy);
    }
    else {
        hero.moveXY(26, 35);
    }
}