// Move to 'Eszter' and get three secret values from her.
hero.moveXY(24, 16);
var secretA = hero.findNearestFriend().getSecretA();
var secretB = hero.findNearestFriend().getSecretB();
var secretC = hero.findNearestFriend().getSecretC();

// Say "TRUE" to 'Tamas' if A AND B are true, OR if C is true. Otherwise, say "FALSE."
// Remember to use parentheses to do your logic in the proper order.
var tam = (secretA && secretB) || secretC;
hero.moveXY(19, 26);
hero.say(tam);

//  Funkcja możeBuildTrap definiuje DWA parametry!
function maybeBuildTrap(x, y) {
    // Użyj x i y jako współrzędnych, do których chcesz przejść.
    hero.moveXY(x, y);
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        //  Użyj buildXY, aby zbudować "fire-trap" na podanych x oraz y.
        hero.buildXY("fire-trap", x, y);
    }
}

// Buduj tylko ,gdy widzisz wrogów

// funkcja posiada TRZY parametry
function maybeBuildSomething(typeToBuild, x, y) {
    hero.moveXY(x, y);
    // Znajdź najbliższego wroga
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    // Jeśli jest tam wróg.
    if (enemy) {
        
    
        //
        // Use the variable typeToBuild as a first argument.
    hero.buildXY(typeToBuild, x, y);
    
    }    
}

// Funkcja maybeBuildTrap definiuje DWA parametry!
function maybeBuildTrap(x, y) {
    // Użyj x i y jako współrzędnych, do których chcesz przejść.
    hero.moveXY(x, y);
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        //  Użyj buildXY, aby zbudować "fire-trap" na podanych x oraz y.
        hero.buildXY("fire-trap", x, y);
    }
}

// Patroluj i umieśc pułapki TYLKO wtedy ,gdy widzisz monetę.

// Napisz funkcję
function maybeBuildTrap(x, y) {
    // Idz do wskazanej pozycji x,y.
    hero.moveXY(x, y);
    // Szukaj monety i gdy ją widzisz, zbuduj "fire-trap"
    var item = hero.findNearestItem();
    if (item) {
        hero.buildXY("fire-trap", x, y);
    }
}