// Kolejny kufer do otwarcia!
// Atakuj kufer, aby go otworzyć.
// Munchkiny na pewno nie będą się biernie przyglądać, kiedy dobierasz się do ich skarbu!
// Kiedy munchkiny podejdą blisko Bohatera, zaatakuj je.

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    var distance = hero.distanceTo(enemy);

// Kule `evilstone` oznaczają zagrożenie. Zatem unikaj ich, jak ognia.
while (true) {
    var evilstone = hero.findNearestItem();
    if (evilstone) {
        var pos = evilstone.pos;
        if (pos.x == 34) {     // == oznacza "równy"
            // Jeśli kula `evilstone` jest po LEWEJ, idź na PRAWO.
            hero.moveXY(46, 22);
        } else {

// Use charges to soften up packs of ogres.
// Then pick them off with your bow.

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if (enemy) {
        if (hero.isReady("throw")) {
            var distance = hero.distanceTo(enemy);
            // Only throw if the ogres are more than 15m away.
            // Use "if" to compare distance to 15.
            if (distance>15) {
                hero.throw(enemy);
                
            }

// Ulecz swoich żołnierzy by przetrwać oblężenie.
while(true) {
    if (hero.canCast("regen")) {
        var bernardDistance = hero.distanceTo("Bernard");
        if(bernardDistance < 10) {
            // Bernard potrzebuje leczenia!!
            hero.cast("regen", "Bernard");
        }
        
        // Użyj "if" i "diistanceTo" by zregenerować Chandrę
        // Jeśli znajduje się bliżej niż 10 metrów od ciebie.
        var chandraDistance = hero.distanceTo("Chandra");
        if(chandraDistance < 10) {
            hero.cast("regen", "Chandra");
        }
        
    }
    else {
        // Gdy nie rzucasz "regeneracji" , użyj "if" i "distanceTo"
        // By zaatakować wrogów znajdujących się bliżej niż hero.attackRange.
       var enemy = hero.findNearestEnemy();
        if(hero.distanceTo < hero.attackRange)  {
            hero.attack(enemy);
        }
    }
}