// Połóż flagę tam gdzie chcesz postawić pułapkę.
// Gdy nie budujesz pułapek,zbierz monety!

while(true) {
    var flag = hero.findFlag();
    if (flag) {
        // Jak możemy uzyskać flagX i flagY z pozycjii flagi?
        // Spójrz poniżej by dowiedzieć się jak odczytać  współrzędne X i Y z przedmiotów.)

        var flagX = flag.pos.x;
        var flagY = flag.pos.y;


        hero.buildXY("fire-trap", flag.pos.x, flag.pos.y);
        hero.pickUpFlag(flag);
    }


    else {
        var item = hero.findNearestItem();
        if (item) {
            var itemPos = item.pos;
            var itemX = itemPos.x;
            var itemY = itemPos.y;
            hero.moveXY(itemX, itemY);
        }
    }
}

 

 

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress