// Zbierz 9 grzybów.

// Ta funkcja każe zwierzakowi przynosić eliksiry.
function onSpawn(event) {
    while(true) {
        // Zwierzaki mogą wyszukiwać przedmioty na podstawie ich typów.
        var potion = pet.findNearestByType("potion");
        // Niech zwierzak przyniesie eliksir, jeśli jakiś istnieje:
        if (potion) {
           pet.fetch(potion);

// You can use a database to store persistent data.
// Persistent data stays the same between plays of your game!

var generator = game.spawnXY("generator", 60, 40);
generator.spawnType = "munchkin";
generator.spawnDelay = 1;
var player = game.spawnPlayerXY("raider", 36, 30);
player.maxHealth = 70;
player.attackDamage = 10;
game.addSurviveGoal(8);