// Ciepło słońca odejmuje życie bohatera!

while (true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    // Attack if enemy exists AND enemy.team is "ogres"
    // AND enemy.type is "skeleton"
    if (enemy && enemy.team === "ogres" && enemy.type === "skeleton") {
        hero.attack(enemy);
    }
    

// Prowadź wieśniaków i lekarza przez pole minowe.

while(true) {
    var coin = hero.findNearestItem();
    var healingThreshold = hero.maxHealth / 2;
    // Check to see if you are critically injured.
    if(hero.health < healingThreshold) {
        // Idź w lewo 10m.

// Użyj flag o innych kolorach do wykonywania różnych zadań.

while(true) {
    var flagGreen = hero.findFlag("green");
    var flagBlack = hero.findFlag("black");
    
    // Jeśli jest zielona flaga...
    if (flagGreen) {
        
    
        // Zbuduj płot ("fence") w miejscu zielonej.
    hero.buildXY("fence", flagGreen.pos.x, flagGreen.pos.y);
        
        // Podnieś flagę!

// Przeżyj przez jedną minutę.
// Jeśli wygrasz, będzie ciężej (i przyniesie większą nagrodę).
// Jeśli przegrasz, musisz poczekać dzień nim będziesz mógł powtórzyć.
// Pamiętaj, każda powtórka  przyniesie nowe losowe nagrody.
while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();

// Postaraj się uzyskać najlepszą ocenę (złote monety) podczas Magicznego Egzaminu.
// Przesuń się na każdy ze znaków X, następnie użyj zaklęcia.

hero.moveXY(18, 40);

while (true) {
    hero.say("starting while");
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    var friend = hero.findNearestFriend();
    var item = hero.findNearestItem();
    if (enemy) {
        if (hero.canCast("force-bolt")) {

// Collect coins. Ignore "sand-yak"s and "burl"s.
while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    var item = hero.findNearestItem();
    if (enemy) {
        if (enemy.type == "sand-yak" || enemy.type == "burl") {
            // Don't attack! Collect coins.
            hero.say("Nie zaatakuje go!!!");
        } else {