// Ulecz swoich żołnierzy by przetrwać oblężenie.
while(true) {
    if (hero.canCast("regen")) {
        var bernardDistance = hero.distanceTo("Bernard");
        if(bernardDistance < 10) {
            // Bernard potrzebuje leczenia!!
            hero.cast("regen", "Bernard");
        }
        
        // Użyj "if" i "diistanceTo" by zregenerować Chandrę
        // Jeśli znajduje się bliżej niż 10 metrów od ciebie.
        var chandraDistance = hero.distanceTo("Chandra");
        if(chandraDistance < 10) {
            hero.cast("regen", "Chandra");
        }
        
    }
    else {
        // Gdy nie rzucasz "regeneracji" , użyj "if" i "distanceTo"
        // By zaatakować wrogów znajdujących się bliżej niż hero.attackRange.
       var enemy = hero.findNearestEnemy();
        if(hero.distanceTo < hero.attackRange)  {
            hero.attack(enemy);
        }
    }
}