// We need to know the name of our new pet.

// Use this function as a handler for "hear" events on pet.
function onHear(event) {
    // Don't change this function.
    pet.say("Meow Woof Meow");
    pet.say("Woof Woof");
    pet.say("Meow");
    pet.say("Meow");
    pet.say("Meow Woof Meow Meow");
}

// Wieśniak chcę wiedzieć jak Kotek ma na imię.

// Use this function as the handler for "hear" events.
function sayName(event) {
    // Zwierzak wypowie to w kolejności gdy ta funkcja zostanie wywołana.
    pet.say("My name is Furious Beast.");
    pet.say("Lecz moi przyjaciele mówią mi  Kiciu.");

// Zbierz monety i uciekaj inaczej Burl cię znajdzie.

// Ta funkcja pozwala twojemu bohaterowi zabrać przedmiot.
function takeItem(item) {
    hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
}

// Napisz funkcję "checkTakeRun" z jednym parametrem.
// Jeśli przedmiot istnieje ,użyj  funkcji "takeItem" by go zabrać.
// Idź na start(zielony znak) za każdym razem czy jest przedmiot czy go mnie ma.