// Chłopi i peoni zgromadzili się w lesie.
// Rozkazuj chłopom by szli do boju a  peonom by trzymali się z daleka !

while(true) {
    var friend = hero.findNearestFriend();


    if(friend) {
        hero.say("To battle, " + friend.id + "!");
    }
    // Teraz znajdź najbliższego wroga i powiedz mu by sobie poszedł.
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        hero.say("Go away " + enemy.id + "!");
    }
}

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress

Codecombat - friend and foe - Przyjaciele i wrogowie - JavaScript