// Zbierz monety i uciekaj inaczej Burl cię znajdzie.

// Ta funkcja pozwala twojemu bohaterowi zabrać przedmiot.
function takeItem(item) {
    hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
}

// Napisz funkcję "checkTakeRun" z jednym parametrem.
// Jeśli przedmiot istnieje ,użyj  funkcji "takeItem" by go zabrać.
// Idź na start(zielony znak) za każdym razem czy jest przedmiot czy go mnie ma.


function checkTakeRun(item) {
    if (coin) {
        takeItem(coin);
        hero.moveXY(40, 12);
    }
    else {
        hero.moveXY(40, 12);
    }
}

// Nie zmieniaj tego kodu.
while (true) {
    hero.moveXY(16, 56);
    var coin = hero.findNearestItem();
    checkTakeRun(coin);
    
    hero.moveXY(64, 56);
    coin = hero.findNearestItem();
    checkTakeRun(coin);
}

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress

Codecombat - short sighted burl - Krótkowzroczny Burl - JavaScript