function enemyInRange(enemy) {
    // Zwróc "true" ,gdy przeciwnik jest mniej niż pięć jednostek od ciebie.
    var distance = hero.distanceTo(enemy);


    if (distance < 5) {
    return true;
    }
    else return false;
}

function cleaveOrAttack(enemy) {
    if (hero.isReady("cleave")) {
        hero.cleave(enemy);
    }
    else {
        hero.attack(enemy);
    }
}

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        // Sprawd źodległość do wroga wywołując funkcję enemyInRange.
        if (enemyInRange(enemy)) {
            cleaveOrAttack(enemy);
        }
    }
}

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress

Codecombat - agrippa returned - Powrót Agryppy - JavaScript