// Move right, to the oasis.
// Build a "fence" above or below when you see a yak.

while(true) {
    var yak = hero.findNearestEnemy();
    if (yak) {
        // If yak.pos.y is greater than hero.pos.y
        if(yak.pos.y > hero.pos.y) {
        
            // buildXY a "fence" 10m below the yak
            hero.buildXY("fence", yak.pos.x, yak.pos.y-10);
            

// Stań pomiędzy chłopem i wieżą wroga.

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    var friend = hero.findNearestFriend();
    // Wylicz współrzędną X, dodając do siebie friend.pos.x oraz enemy.pos.x
    // Teraz podziel przez 2.
    // Sprawdź PODPOWIEDZI, jeśli potrzebujesz pomocy!

// Zorientuj się z którego kierunku nadchodzą ogry.

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        // Po leej :enemy .pos.x jest mniejsze niż hero.pos.x .
        var isLeft = hero.pos.x  > enemy.pos.x;
        // Powyżej :enemy.pos.y jest większe niż  hero.pos.y
        var isAbove = hero.pos.y < enemy.pos.y;
        // Po prawej : enemy.pos.x jest większe niż hero.pos.x
        var isRight = enemy.pos.x > hero.pos.x;
        // Poniżej : enemy.pos.y  jest mniejsze niż hero.pos y
        var isDown = enemy.pos.y < hero.pos.y;
        // jeśli wróg jest powyżej  i po lewej :
        // użyj buildXY()   by zbudować ognistą pułapkę na znaku X  .
        if(isLeft && isAbove) {
            hero.buildXY("fire-trap", 20, 51);
        }

// Poproś uzdrowiciela o pomoc gdy masz mniej niż połowę życia.

while(true) {
    var currentHealth = hero.health;
    var healingThreshold = hero.maxHealth / 2;
    // Gdy ilość punktów życia jest poniżej progu,
    // idź do punktu uleczania i powiedz "heal me".
    // W przeciwnym przypadku walcz. Będziesz musiał się do tego przyłożyć!
    if (hero.health < healingThreshold) {