# Cudownapolana się zmieniła od naszej ostatniej wizyty.
# Ogry  rzuciły na to klątwę i musimy je pokonać.
# Burl nadal zbiera  klejnoty, nie dotykaj go.
# Ponadto nie atakuj Burla.

while True:
    # Znajdź najbliższy przedmiot.
    # Zbierz je(jeśli są) tylko wtedy gdy to nie jest klejnot.
    item = hero.findNearestItem()


    if item and item.type != "gem":
        hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y)
    # Znajdź najbliższego wroga.
    # Zaatakuj jeśli jest tam przeciwnik i jego typ to nie "burl"
    enemy = hero.findNearestEnemy()
    if enemy and enemy.type != "burl":
        hero.attack(enemy)
    pass

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress