// Testujemy na polu nową jednostkę bojową: Wabik.
// Zbuduj 4 wabiki, potem zaraportuj ich ilość Narii.

var decoysBuilt = 0;
while(true) {
    var coin = hero.findNearestItem();
    if(coin) {


        // Zbierz monety!
        hero.moveXY(coin.pos.x, coin.pos.y);
    }
    // Każdy wabik kosztuje 25 sztuk złota.
    // Jeśli hero.gold jest większe lub równe 25:
    if (hero.gold >= 25) {
        
    
        // buildXY a "decoy"
        hero.buildXY("decoy", hero.pos.x, hero.pos.y);
        // Licz cały czas ile wabików postawiłeś do teraz.
        decoysBuilt += 1;
}
    if(decoysBuilt == 4) {
        // Zakończ pętlę, gdy zbudujesz cztery.
        break;
    }
}

hero.say("Zakończono stawianie wabików!");
hero.moveXY(14, 36);
// Powiedz ile wabików postawiłeś.
hero.say("4 wabiki");

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress