# Duże ogry nie zobaczą cie w lesie.
# Atakuj tylko male ogry w lesie.
# Zbierz tylko monety i klejnoty.
# Nie opuszczaj lasu i nie jedz,pij niczego.

while True:
    # Znajdź najbliższego wroga.
    enemy = hero.findNearestEnemy()
    # Atakuj tylo wtedy gdy typ to "thrower" albo "munchkin" .
    if enemy.type== "thrower" or enemy.type == "munchkin":
        hero.attack(enemy)


    # Znajdź najbliższy przedmiot
    item = hero.findNearestItem()
    # Zbierz go ,tylko wtedy  gdy typ jest "klejnot"  lub "moneta".
    if item.type== "gem" or item.type == "coin":
        hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y)
    pass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress