// Zbierz wszystkie monety i użyj  flag by zbudować pułapki za sobą.
// Musisz uporać się z tymi ogrami.

while(true) {
    var flag = hero.findFlag();
    var item = hero.findNearestItem();
    if (flag) {
      hero.buildXY("fire-trap", flag.pos.x, flag.pos.y);
      hero.pickUpFlag(flag);
        


    }
    else if (item) {
             var position = item.pos;
            var x = position.x;
            var y = position.y;
            hero.moveXY(x, y);   
    }
}

  

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress