// Funkcja maybeBuildTrap definiuje dwa parametry!
function maybeBuildTrap(x, y) {
    // Użyj x i y jako współrzędnych, aby przejść do.
    hero.moveXY(x, y);
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        // Użyj buildXY, aby zbudować "fire-trap" na danym x i y.
        hero.buildXY("fire-trap", x, y);
    }
}while(true) {
    // To nazywa się maybeBuildTrap, ze współrzędnymi górnego wejścia.
    maybeBuildTrap(43, 50);
    
    // Teraz użyj maybeBuildTrap przy lewym wejściu!
    maybeBuildTrap(25, 34);
    // Teraz użyj maybeBuildTrap przy dolnym wejściu!
    maybeBuildTrap(43, 20);
}

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress