// Przesuń do przodu, aby dotrzeć do oazy,
// ale cofnij się, aby uniknąć pobliskich jaków.
while(true) {
    var x = hero.pos.x;
    var y = hero.pos.y;
    var enemy = hero.findNearestEnemy();


    if (enemy && hero.distanceTo(enemy) < 10) {
        // Przesuń się w lewo, poprzez odjęcie 10 od współrzędnej X.
        x= x - 10;
        // Use moveXY to move to the new x, y position.
        this.moveXY(x, y);
    } else {
        // Przesuń się w prawo, poprzez dodanie 10 do współrzędnej X.
        x= x + 10;
        // Use moveXY to move to the new x, y position.
        this.moveXY(x, y);
    }
}

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress