// Atakuj tylko wrogów typu "munchkin" i "thrower".
// Nie atakuj typu "burl". Uciekaj od typu "ogre"!
while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    
    // Pamiętaj: nie atakuj typu "burl"!
    if (enemy.type == "burl") {
        hero.say("Nie zatakuję tego Burla!");
    }


    
    // Właściwość "type" mówi Ci, jakim rodzajem stworzenia jest wybrana postać.
    if (enemy.type == "munchkin") {
        hero.attack(enemy);
    }
    
    // Użyj "if" by zaatakować wroga "thrower".
    if (enemy.type == "thrower") {
     hero.attack(enemy);   
    
    }
    // Jeśli to "ogre", użyj moveXY by uciec do bram wioski!
    if (enemy.type == "ogre")  {

        hero.moveXY(21, 40);
    }
    
}

 

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress