// Use timers to spawn enemies and items.

// This spawns two aggressive munchkins.
function spawnMunchkins() {
    var munchkin1 = game.spawnXY("munchkin", 2, 12);
    var munchkin2 = game.spawnXY("munchkin", 2, 56);
    munchkin1.behavior = "AttacksNearest";
    munchkin2.behavior = "AttacksNearest";
}

// This spawns two aggressive throwers.
function spawnThrowers() {
    var thrower1 = game.spawnXY("thrower", 2, 16);
    var thrower2 = game.spawnXY("thrower", 2, 52);
    thrower1.behavior = "AttacksNearest";
    thrower2.behavior = "AttacksNearest";
}

// Ogry  prą do przodu przez leśne dróżki.
// Przywołaj kilku żołnierzy i spraw by bronili swoich dróżek.

function defendLane(event) {
    // Pamiętaj o utworzeniu zmiennych dla celów, by zapamiętać :
    var unit = event.target;
    // Save the unit's starting pos.x
    var startX = unit.pos.x;
    while(true) {
        var enemy = unit.findNearestEnemy();
        // Jeśli jednostka widzi wroga,zaatakuj wroga.

// Move to 'Zsofia' and get the secret number from her.
hero.moveXY(18, 20);
var zso = hero.findNearestFriend().getSecret();

// Divide 'Zsofia's number by 4 to get 'Mihaly's number.
// Move to 'Mihaly' and say his magic number.
var mih = zso / 4;
hero.moveXY(30, 15);
hero.say(mih);

// Events have properties like event.target
// This lets you use the same event handler for many different units.
game.addDefeatGoal();
var soldier1 = game.spawnXY("soldier", 50, 30);
var soldier2 = game.spawnXY("soldier", 50, 35);
var soldier3 = game.spawnXY("soldier", 50, 40);
var munchkin1 = game.spawnXY("munchkin", 25, 30);
var munchkin2 = game.spawnXY("munchkin", 25, 35);