// Remember that enemies may not yet exist.
while (true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    // If there is an enemy, attack it!
    if (enemy) {
        hero.attack(enemy);
    }
    else {
        hero.moveXY(26, 35);
    }
}

// Pozostań na środku i broń!

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if (enemy) {
        // Zaatakuj przeciwnika...
        hero.attack(enemy);
    }
    else {
        // ... lub powróć do pozycji defensywnej.
        hero.moveXY(40, 34);
    }
}

// komendy poniżej instrukcji "if " wykonają się tylko jeżeli jej warunek okaże sięprawdziwym.
// == oznacza "równa się"
if (2 + 2 == 4) {
    hero.say("Hey!");
}
if (2 + 2 == 5) {
    hero.say("Yes, you!");
}