// Zbieraj monety tylko wtedy gdy znajdują się bliżej niż 20m.
// Zbierz wszystkie gemy.

while (true) {
    var item = hero.findNearestItem();
    var distance = hero.distanceTo(item);
    // Jeżeli typ przedmiotu to "gem"


    // OR the distance to the item less than 20 meters:
    if(item.type == "gem" || distance < 20) {
    // Get the item!
        // Przemieść się na pozycję przedmiotu.
        hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
    }
}

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress