// Sprawdź czy miny są bezpieczne dla robotników.

function checkEnemyOrSafe(target) {
    // jeśli cel (parametr) istnieje :
    if (target) {
        
    
        // Następnie zaatakuj cel.
        hero.attack(target);
    }
    // Otherwise:
    else {
        
    


        // Użyj say() by przywołać wieśniaków.
        hero.say("Hello!");
    }
}

while (true) {
    // Idź do prawego ,górnego X i sprawdź go.
    hero.moveXY(64, 54);
    var enemy1 = hero.findNearestEnemy();
    checkEnemyOrSafe(enemy1);
    
    // Idź do lewego,dolnego X
    hero.moveXY(16, 14);
    // Zapisz wynik findNearestEnemy () w zmiennych.
    var enemy2 = hero.findNearestEnemy();
    // Wywołaj checkEnemyOrSafe i przejdź
    // wynik findNearestEnemy jako argument.
    checkEnemyOrSafe(enemy2);
}

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress

Codecombat - forest miners - Leśni górnicy - JavaScript