function cleaveOrAttack(enemy) {
    // Jeśli "cleave " jest gotowe  ,cleave , w przeciwnym  przypadku atakuj.
    if (hero.isReady("cleave")) {
    hero.cleave(enemy);


    }
    else {
        hero.attack(enemy);
    }
}

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        var distance = hero.distanceTo(enemy);
        if(distance < 5) {
            // Wywołaj funkcję "cleaveOrAttack" zdefiniowaną powyżej.
            cleaveOrAttack(enemy);
        }
    }
}

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress

Codecombat - agrippa refactored - Agryppa refaktyrowana- JavaScript