// Pokonaj ogry w ich własnym obozowisku!

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    // Użyj instrukcji warunkowej "if-statement", by sprawdzić czy wróg się pojawił:
    if (enemy) {
 
        // Zaatakuj wroga jeśli się pojawił:
    hero.attack(enemy);
    
    }    
}

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress