// komendy poniżej instrukcji "if " wykonają się tylko jeżeli jej warunek okaże sięprawdziwym.
// == oznacza "równa się"
if (2 + 2 == 4) {
    hero.say("Hey!");
}
if (2 + 2 == 5) {
    hero.say("Yes, you!");
}


// Change the condition here to make your hero say Come at me!
if (3 + 3 == 6) {  // ∆ Make this true.
    hero.say("Come at me!");
}

if (2 == 2) {  // ∆ Make this true.
    // Add one more taunt to lure the ogre. Be creative!
    hero.say("come my");
}

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress