// Write an event handler function called onHear

// Complete the onHear function
function onHear(event) {


    // The pet should say something in onHear.
    pet.say("hear");
}

pet.on("hear", onHear);

hero.say("Rozumiesz mnie?");
hero.say("Czy jesteś pumą?");
hero.say("ile masz lat?");
// Zadaj dwa pytania wiecej.
hero.say("ile masz nóg?");
hero.say("kto jest naszym wrohiem?");

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress

Codecombat - pet quiz - Zwierzecy Quiz -  JavaScript