//  Funkcja możeBuildTrap definiuje DWA parametry!
function maybeBuildTrap(x, y) {
    // Użyj x i y jako współrzędnych, do których chcesz przejść.
    hero.moveXY(x, y);
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        //  Użyj buildXY, aby zbudować "fire-trap" na podanych x oraz y.
        hero.buildXY("fire-trap", x, y);
    }
}while(true) {
    //  To wywołuje możeBuildTrap, ze współrzędnymi lewego wejścia.
    maybeBuildTrap(20, 34);
    // Teraz użyj możeBuildTrap przy wejściu na dole!
    maybeBuildTrap(38, 20);
    // Teraz użyj maybeBuildTrap przy prawym wejściu!
    maybeBuildTrap(56, 34);
}

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress