// Buduj tylko ,gdy widzisz wrogów

// funkcja posiada TRZY parametry
function maybeBuildSomething(typeToBuild, x, y) {
    hero.moveXY(x, y);
    // Znajdź najbliższego wroga
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    // Jeśli jest tam wróg.
    if (enemy) {
        
    
        //
        // Use the variable typeToBuild as a first argument.
    hero.buildXY(typeToBuild, x, y);
    
    }    
}// You don't need to change the code below.
while(true) {
    // Call maybeBuildSomething with "fire-trap" and the coordinates of the bottom X.
    maybeBuildSomething("fire-trap", 40, 20);
    // Call maybeBuildSomething, with "fence" at the left X!
    maybeBuildSomething("fence", 26, 34);
    // Call maybeBuildSomething with "fire-trap" at the top X!
    maybeBuildSomething("fire-trap", 40, 50);
    // Call maybeBuildSomething with "fence" at the right X!
    maybeBuildSomething("fence", 54, 34);
}

 

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress