// Funkcja maybeBuildTrap definiuje DWA parametry!
function maybeBuildTrap(x, y) {
    // Użyj x i y jako współrzędnych, do których chcesz przejść.
    hero.moveXY(x, y);
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        //  Użyj buildXY, aby zbudować "fire-trap" na podanych x oraz y.
        hero.buildXY("fire-trap", x, y);
    }
}while(true) {
    // To wywołuje maybeBuildTrap, ze współrzędnymi wejścia na dole.
    maybeBuildTrap(38, 20);
    
    // Teraz użyj maybeBuildTrap przy wejściu na prawo!
     maybeBuildTrap(56, 34);
    // Teraz użyj maybeBuildTrap przy wejściu na górze!
     maybeBuildTrap(38, 48);
}    

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress