// Patroluj i umieśc pułapki TYLKO wtedy ,gdy widzisz monetę.

// Napisz funkcję
function maybeBuildTrap(x, y) {
    // Idz do wskazanej pozycji x,y.
    hero.moveXY(x, y);
    // Szukaj monety i gdy ją widzisz, zbuduj "fire-trap"
    var item = hero.findNearestItem();
    if (item) {
        hero.buildXY("fire-trap", x, y);
    }
}while (true) {
    // Wywołaj maybeBuildTrap dla lewego ,górnego przejścia.
    maybeBuildTrap(12, 56);
    // Teraz dla górnego ,prawego przejścia.
    maybeBuildTrap(68, 56);
    // Teraz dla dolnego prawego przejścia.
    maybeBuildTrap(68, 12);
    // Teraz dla dolnego ,lewego przejścia.
    maybeBuildTrap(12, 12);
}

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress