// Pokonasz wszystkie atakujące ogry.
// Użyj flag by odejść od niebezpiecznych ogrów.
while(true) {
    var flag = hero.findFlag();
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if (flag){
                hero.pickUpFlag(flag);


    } else if (enemy){
        hero.attack(enemy);
 }
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress