// Pozwól jakom się zbliżyć, potem przesuń się 10m w prawo.
// Wymiń 4 jaki, aby zaliczyć poziom.

while(true) {
    // Sprawdź aktualne współrzędne X i Y bohatera.
    var x = hero.pos.x;
    var y = hero.pos.y;


    
    // Znajdź najbliższego jaka.
    var yak = hero.findNearestEnemy();
    
    // Jeśli odległość do jaka jest mniejsza niż 10
    if (hero.distanceTo(yak) < 10) {
        // Aby przesunąć się w prawo, dodaj 10 do aktualnej współrzędnej X bohatera.
       x = x + 10;
        // Użyj moveXY do poruszania się!
        this.moveXY(x, y);
    }
}

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress