// Ucieknij na prawą stronę doliny..

// Funkcja  porusza bohaterem w dól i w prawo.
function moveDownRight(shift) {
    hero.moveXY(hero.pos.x + shift, hero.pos.y - shift);
}

// Funkcja  porusza bohaterem w  górę i w prawo.
function moveUpRight(shift) {
    // Uzupełnij  tą funkcję.
    hero.moveXY(hero.pos.x + shift, hero.pos.y + shift);
}// Myśliwy jest  życzliwy i pokaże  drogę.
var hunter = hero.findFriends()[0];
var route = hunter.route;
var routeIndex = 0;

while (routeIndex < route.length) {
    var direction = route[routeIndex];
    if (direction > 0) {
        moveUpRight(8);
    }
    else  {
        // Użyj funkcji moveDownRight z przesunięciem 8 :
        moveDownRight(8);
    }
    routeIndex += 1;
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress