// Użyj ognistych pułapek by pokonać ogry atakujące Fabrykę.

while(true) {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if(enemy) {
        // If the enemy is to the left of the hero:
        if(enemy.pos.x < hero.pos.x) {
            // Jeśli przeciwnik znajduje się po lewej, zbuduj  ognistą pułapkę po lewej.
            hero.buildXY("fire-trap", 25, 34);
        // If the enemy is to the right of the hero:
        } else if (enemy.pos.x > hero.pos.x) {


            // Jeśli przeciwnik znajduje się po prawej, zbuduj  ognistą pułapkę po prawej.
            hero.buildXY("fire-trap", 55, 34);
        // If the enemy is below the hero:
        } else if (enemy.pos.y < hero.pos.y) {
            // Jeśli przeciwnik znajduje się poniżej bohatera, zbuduj tam ognistą pułapkę.
            hero.buildXY("fire-trap", 40, 19);
        // If the enemy is above the hero:
        } else if (enemy.pos.y > hero.pos.y) {
            // Jeśli przeciwnik znajduje się ponad bohaterem, zbuduj tam ognistą pułapkę.
            hero.buildXY("fire-trap", 40, 49);
        }
    }
    // Move back to the center.
    hero.moveXY(40, 34);
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress