// Zwab Ogry do pułapki.Te ogry są ostrożne.
// Będą cię gonić tylko gdy bohater jest ranny.

// Ta funkcja sprawdza punkty życia bohatera
// i zwraca prawdę lub fałsz (boolean).
function shouldRun() {
    if (hero.health < hero.maxHealth / 2) {
        return true;
    } else {
        return false;


    }
}
while (true) {
    // Idź do X tylko gdy shouldRun() zwróci true
    if (shouldRun(true)) {
        hero.moveXY(76, 37);
    }
    // albo atakuj!
    else {
        var enemy = hero.findNearestEnemy();
        hero.attack(enemy);
    }
}

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress