// Zdefiniuj(określ) twój prosty mechanizm poruszania się bohatera przez funkcje.
// Zdefiniuj(określ) moveRight
// Uwaga:Każda funkcja powinna poruszyć bohatera o 12 metrów!
function moveRight() {
    var x = hero.pos.x + 12;
    var y = hero.pos.y;
    hero.moveXY(x,y);
}


// Zdefiniuj(określ) moveDown
function moveDown() {
    var x = hero.pos.x;
    var y = hero.pos.y - 12;
    hero.moveXY(x,y);
}
// Zdefiniuj(określ) moveUP
function moveUp() {
    var x = hero.pos.x;
    var y = hero.pos.y + 12;
    hero.moveXY(x,y);
}
// Teraz użyj tych funkcji!
moveRight();
moveDown();
moveUp();
moveUp();
moveRight();

 

 

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress