// Poproś uzdrowiciela o pomoc gdy masz mniej niż połowę życia.

while(true) {
    var currentHealth = hero.health;
    var healingThreshold = hero.maxHealth / 2;
    // Gdy ilość punktów życia jest poniżej progu,
    // idź do punktu uleczania i powiedz "heal me".
    // W przeciwnym przypadku walcz. Będziesz musiał się do tego przyłożyć!
    if (hero.health < healingThreshold) {


    hero.moveXY(65, 46);
    hero.say("Heal me!!!");
}
else {
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    if (enemy) {
    hero.attack(enemy);
    }
    
}
}

 

 

 

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress