// Prowadź wieśniaków i lekarza przez pole minowe.

while(true) {
    var coin = hero.findNearestItem();
    var healingThreshold = hero.maxHealth / 2;
    // Check to see if you are critically injured.
    if(hero.health < healingThreshold) {
        // Idź w lewo 10m.


        hero.moveXY(hero.pos.x - 10 , hero.pos.y);
        // Poproś o uleczenie.
        hero.say("Can I get a heal?");
    // W przeciwnym wypadku, idź do następnej monety.
    } else if (coin) {
        hero.moveXY(coin.pos.x, coin.pos.y);
    }
}

 

 

 

 

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress