// Użyj flag o innych kolorach do wykonywania różnych zadań.

while(true) {
    var flagGreen = hero.findFlag("green");
    var flagBlack = hero.findFlag("black");
    
    // Jeśli jest zielona flaga...
    if (flagGreen) {
        
    
        // Zbuduj płot ("fence") w miejscu zielonej.
    hero.buildXY("fence", flagGreen.pos.x, flagGreen.pos.y);
        
        // Podnieś flagę!


    hero.pickUpFlag(flagGreen);
    }    
    // Jeśli jest czarna flaga...
    var flag = hero.findFlag("black");
    if (flagBlack) {
        
    
        // Zbuduj "fire-trap" w miejscu czarnej.
        hero.buildXY("fire-trap", flagBlack.pos.x, flagBlack.pos.y);
        // Podnieś flagę!
        var flag = hero.findFlag("black");
    hero.pickUpFlag(flagBlack);
    }    
    // Wróć do środka.
    hero.moveXY(43, 31);
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress