// Użyj swojej nowej umiejętności by wybrać co zrobić : hero.time

while(true) {
    // Jesli jest to 10 pierwszych sekund ,atakuj.
    if (hero.time < 10) {
        var enemy = hero.findNearestEnemy();
        hero.attack(enemy);
    }


    // Jeśli jest to 35 pierwszych sekund ,zbierz monety.
       
    else if (hero.time < 35) {
        var item = hero.findNearestItem();
        hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
    }
    // Po 35 sekundach zaatakuj ponownie !
    else if (hero.time > 35){
        hero.attack(enemy);
    }
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress