Ważna jest broń - kusza strzelająca trzema bełtami i zbroja

// Go to the far right edge of the level to find new areas.
// Check the guide for more details.
while(true) {
    var flag = hero.findFlag("green");
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    hero.moveXY(hero.pos.x + 5, hero.pos.y);
    if (flag) {
        hero.jumpTo(flag.pos.x , flag.pos.y);
        hero.pickUpFlag(flag);
    }
    if (enemy) {
        hero.attack(enemy);
    }
   
}

 

===============

 Inne rozwiązanie

==========

// Go to the far right edge of the level to find new areas.
// Check the guide for more details.
 while (true) {
     hero.moveXY(hero.pos.x +10, hero.pos.y);
     var flag = hero.findFlag("green");
    var enemy = hero.findNearestEnemy();
    var item = hero.findNearestItem();
    
    if (!enemy && item && item.type == "potion") {
    hero.moveXY(item.pos.x, item.pos.y);
        }
    if (flag) {
            hero.moveXY(flag.pos.x, flag.pos.y);
            hero.pickUpFlag(flag);
        }
                var enemy = hero.findNearestEnemy();        
    if (enemy) {
                hero.attack(enemy);
            }
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 


 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress