# Użyj funkcji checkAndAttack by uprościć swój kod.

# Ta funkcja ma parametr.
# Parametr to sposób na przekazanie informacji do funkcji.
def checkAndAttack(target):
    # Parametr 'target' jest tylko zmienną!
    # Zawiera argument ,gdy funkcja zostanie wywołana.
    if target:
        hero.attack(target)
    hero.moveXY(43, 34)while True:
    hero.moveXY(58, 52)
    topEnemy = hero.findNearestEnemy()
    # Using the checkAndAttack function with the topEnemy variable.
    checkAndAttack(topEnemy)
    
    
    # Idź do  dolnego  znaku X .
    hero.moveXY(58, 16)
    # Stwórz zmienną o nazwie bottomEnemy i znajdź najbliższego wroga.
    bottomEnemy = hero.findNearestEnemy()
    # Użyj funkcji checkAndAttack,która będzie zawierać zmienną bottomEnemy.
    checkAndAttack(bottomEnemy)

 

 

 

Projektuję strony www Lublin na Joomla i WordPress